Skip to content

З яких частин складається акт

Скачать з яких частин складається акт rtf

Акт - це документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб. Текст констатуючій частині при необхідності може бути розбитий яких пункти. Порядок заповнення граф актів 3. Акт яких у трьох примірниках: перший залишається у справах військової частини (корабля, з’єднання, військового складу), частин – висилається начальнику вищої служби забезпечення, третій передається до фінансово-економічного складається.

В деяких випадках його становить одне посадова особа - при ревізії фінансово-господарської частин, перевірці наявності товару і т.д. Акти складають після прийняття завершених будівельних об'єктів, під складається проведення випробувань нової техніки та обладнання, в разі нещасних випадків, при зміні керівництва та при інших подіях.

Акт констатуючій частині викладається мета й завдання, акт проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, даються висновки.

2. Акт складається комісією військової частини (корабля, з’єднання), складу органа військового управління і затверджується командиром військової частини (корабля, з’єднання), начальником складу та візується начальником фінансово-економічного органу. Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється гербовою мастиковою печаткою. 3. Акт складається у трьох примірниках: перший залишається у справах військової частини (корабля, з’єднання, військового складу), другий – висилається начальнику вищої служби забезпечення, третій передається до фінансово-економічного органу.

У військовій частині, що входит. акт - Документ, який складається комісією (уповноваженими особами або посадовою особою), що підтверджує встановлені факти (акти перевірок, інвентаризації, нещасних випадків, прийому-передачі матеріальних цінностей та ін.). Найчастіше акти складаються комісіями як постійно діючими, так і призначаються розпорядчим документом (зазвичай наказом), хоча в окремих випадках акт складається одним (декількома) спеціально уповноваженою посадовою особою, наприклад, контролером, ревізором, інспектором.  У вступній частині вказується підстава для складання акту і перераховуються особи, які склали акт і присутні при цьому.

Текст акта складають із двох частин: вступної та констатуючої. Вступну частину будують за схемою: Підстава: Складений комісією в складі  2 В яких випадках укладають акти? 3 Які є правила оформлення комерційних актів? 4 З яких реквізитів складається акт?

5 З яких частин складається текст акта? 6 Охарактеризуйте вступну частину акта. 7 Охарактеризуйте констатуючу частину акта. 8 Хто підписує акт?. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом; про відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни; здачі-приймання (робіт, матеріальних цінностей, документів) * (1).

Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають: законодавчі  Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Текст акта має дві частини: вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, які складали акт, а також присутні при його складанні); — констатуючу (викладаються мета й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, висновки). Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку. Реквізити. Акт - це організаційний документ, який складається групою осіб для підтвердження встановлених фактів та подій.

Акт, як правило, оформляється на бланку і має такі реквізити: назва організації; гриф затвердження (при необхідності); назва виду документа (Акт); дата; індекс (номер); місце складання; заголовок до тексту; текст; підписи.Заголовок до тексту повинен відповідати на запитання: "чого?” ("Інвентаризації”, "Перевірки стану ” і т.

д.).Текст акта складається із вступної та констатуючої частин.У вступній частині вказуються підстави для складання акта та називаються особи, як. Акт —це офіційний документ правової чинності, який підтверджує факти, події, закони, постанови, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Акт складається експертними комісіями, представниками сторонніх організацій, або спеціально уповноваженою особою (інспектором, ревізором) на підставі обстеження в присутності свідків.

Документ підписують всі особи, які брали участь у його складанні.  У вступній частині вказуються підстави для складання цього документа, перелічуються особи, що брали участь у його складанні, а також особи, що були присутні.

У констатуючій частині викладається мета й завдання, характер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, даються висновки. Работа по теме: L_5Druk. Глава: Вимоги до підготовки акту. ВУЗ: ЧИПБ.

djvu, fb2, PDF, djvu