Skip to content

Зразок заперечення на акт ревізії

Скачать зразок заперечення на акт ревізії EPUB

Правильно складений акт ревізії має містити тільки ті недоліки й порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, які обґрунтовані конкретними фактами й документами. Результати ревізії оформляють актом. Законодавець уживає два терміни — «зауваження» та «заперечення» — в синонімічному значенні.

Зауваження чи заперечення? Акт - важливий документ ревізії.

Згідно пункту статті 56 ПК України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого.  1. Прийняти дані заперечення до розгляду та врахувати аргументацію, наведену ТОВ.

Питання: Чи правомірна відмова прийняти заперечення до акта податкової перевірки, представлені на п’ятий робочий день? Як оскаржити податкове повідомлення-рішення (НУР)? Відповідь: Неприйняття заперечення, поданого на п’ятий робочий день неправомірно. Рішення можна оскаржити, звернувшись до суду або до податкового органу вищого рівня. Як зазначено в п. ПКУ, платник податків, який не погоджується з висновками перевірки чи даними і фактами, відображеними в її акті, має право подати заперечення протягом 5-ти робочих днів після отримання акта.

Податковий орган зобов’язаний направити платнику. Акт - важливий документ ревізії. За його змістом можна зробити висновок не тільки про наслідки ревізії, а й про якість роботи ревізора, його ерудицію та рівень кваліфікації. Правильно складений акт ревізії має містити тільки ті недоліки й порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, які обґрунтовані конкретними фактами й документами.  У випадку незгоди зі змістом акта керівник і головний бухгалтер підприємства повинні підписати акт, але можуть представити письмові заперечення, які прикладаються до акта ревізії, про що ревізор робить запис в акті ревізії після його підписання.

Акт має бути незаперечним, грамотно написаним, стисло, ясно відображати реальну дійсність. ЗАПЕРЕЧЕННЯ на акт від р. №/ «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «_» (код ЄДРПОУ _) з питань правильності нарахування, сплати податку на прибуток та податку на додану вартість за 4 квартал р.  У відповідності до розділу 4 Акта перевірки, ДПІ у районі м. Києва ДПС зроблено, на думку платника, хибні висновки про встановлені порушення, а саме: 1) порушення п.п.

«г» ст. , п.п. п. ст. Податкового кодексу України від 02 грудня р. №VI із змінами і доповненнями, що призвело до заниження. Викладено в акті. Зміст зауважень (заперечень). Висновок. (посада керівника підрозділу КРУ, підпис П.І.Б. Після складання акту ревізії і висновків необхідно здійснити формування справ. Формування справ - це систематизація виконаних документів, що стосуються окремої ревізії, і оформлення їх в одну справу (у спеціальний швидкозшивач з титульним аркушем встановленого зразка на форматі А4).

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ (найменування управління) (найменування відділу) СПРАВА № _ том ____ (найменування ревізії) Виконавець: _ ПОЧАТОК_ ЗАКІНЧЕННЯ _ ___ рік. На момент ревізії статутний капітал сформовано в повному обсязі. Місцезнаходження підприємства відповідно до реєстраційних документів.. Фактичне місцезнаходження.  Рахунки підприємства на дату складання акта: 1 2 3 Следующая > < Предыдущая Стр 4 из 7 4 5 6 7. Соседние файлы в папке verstka.

Слід мати на увазі, що заперечення до акта перевірки можуть спричинити ще одну перевірку. Зокрема, коли платник у них посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, а їхній розгляд неможливий без проведення перевірки. Це буде підставою для документальної позапланової перевірки (п. ПКУ), але виключно з питань, що стали предметом оскарження. Нижче наведемо зразок заперечення до акта перевірки платника податків. Зразок. Західна МДПІ м. Харкова. вул. К.Маркса, 30, м. Харків, Підкажіть будь ласка в який строк ми маємо право подати заперечення на акт ревізії, проведеної фахівцями державної фінансової інспекції у разі незгоди з деякими порушеннями, викладеними в акті?.

PDF, txt, doc, PDF